Đội ngũ Junction.com.vn cập nhật mới về tiến độ xây dựng dự án ID Junction tại huyện Long Thành, cập nhật vào thời điểm Tháng 11/2021.

Tiến độ xây dựng dự án ID Junction Long Thành

Theo ghi nhận thông tin mới về tiến độ xây dựng dự án ID Junction tại Long Thành. Mặc dù dịch thì dịch nhưng ban quản lý dự án vẫn vẫn xây khẩn trường!!!

Tiến độ của dự án ID Junction trong tháng 11/2021 đặc biệt là phân khu Sunrise Villas vẫn không hề chậm trễ dù tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn vô cùng căng thẳng.

👉 Các tuyến đường đã bắt đầu lắp đặt hệ cống thoát nước

👉 Các tuyến cáp điện âm cũng được triển khai

👉 Sales Gallery dự kiến trong tháng 10/2021 hoàn thành

👉 Nhà mẫu sắp hoàn thành phần thô, dự kiến tháng 11/2021 hoàn thành

👉 Thi công cầu bắc qua rạch đường vào dự án ID Junction.

👉 Ở iD Junction tiến độ luôn được giữ vững. Cam kết, tận tâm, rồi đá sỏi sẽ nở hoa.

Video tiến độ dự án ID Junction Long Thành