Hướng dẫn quy định tham quan công trường ID Junction tại Long Thành. Các bước cần thực hiện trước khi vào công trường. Áp dụng cho cả nhân viên kinh doanh và khách hàng.

Quy trình tiếp khách tại Công trường
Quy trình tiếp khách tại Công trường